Aktuality

Marec - jún vypredaný

  / 28. 02. 2014

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac marec - jún 2014 vypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac september, október...
Ďakujeme za prejavenú dôveru čo nás veľmi teší.


Udelené akreditácie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR

  / 28. 02. 2014

Detské kočovnédivadlo DRaK ma k marcu 2014 udelené akreditácie na výkon opatrení SPODaSKpodľa  § 4 ods. 1 písm. a) až d), § 17 ods. 4, § 24 ods. 4,  §33 ods. 2, § 33ods. 10, § 11 ods. 1 písm. a), § 12 ods. 1 písm. d), § 13 ods.1,  § 11 ods.3 písm. b) a § 4 ods. 2 a 3 zákonačíslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 49; § 52 ods. 1, písm. a), b); § 53 ods.2 až ods. 11; § 47 ods. 3 písm. a), bod 1 – 3, 5 - 12; § 47 ods. 3 písm. b),bod 1 – 3, 5; § 47 ods. 3 písm. c) bod 1, 2, 4, 5; § 47 ods. 3 písm. d) bod 1 -4; § 47 ods. 4 písm. c) zákona o sociálnoprávnej ochrane detía o sociálnej kurateleABBA SHOV

  / 02. 10. 2013

Nové predstavenie DKD DRaK - ABBA SHOV
- vystúpenie s nezabudnuteľnými zážitkami zo slávnej éry skupiny ABBA
- naživo spievané najznámejšie hity, ako Mama Mia, Dancing Queen, Waterloo, Gimme! ...
Objednávky: Marketingové odd. DKD DRaK,  051 772 48 91, marketing@kocovnedivadlo.sk


OKTÓBER - VYPREDANÝ

  / 02. 10. 2013

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac október vypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac november, december.
Všetky predstavenia sú organizované.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.


Hrací plán DKD DRaK

  / 14. 03. 2013

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac marec - aprílvypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac máj, jún.
Všetky predstavenia sú organizované.
Ďakujeme za prejavenú dôveru čo nás veľmi teší.


SPODaSK DKD DRaK

  / 14. 03. 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 13. 3. 2013 udelilo Detskému kočovnému divadlo DRaK akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

-§ 12 ods. 1 písm. d)  zákona č. 305/2005 Z. z.:

„Orgán sociálnoprávnej ochranydetí a sociálnej kurately rozhodne o uložení výchovného opatreniaustanoveného osobitným predpisom alebo o uložení týchto opatrení d)uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa navýchovnom programe alebo na sociálnom programe“

- § 12  ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.:

„ V rozhodnutío výchovnom opatrení orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu, alebo akreditovaný subjekt,ktorý má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia,a obdobie po uplynutí ktorého zhodnotí účinky výchovného opatrenia. Akdieťaťu uložilo výchovné opatrenie podľa ods. 1 písm. d) a je to vhodnéa účelné, môže orgán sociálonoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately ponúknuť rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

Detské kočovné divadlo DRaK je držiteľom akreditácie na realizáciuopatrení SPODaSK podľa  §17 ods. 4, §27 ods. 4, §32 ods. 3,  §33 ods. 10, §11 ods. 1, §12 ods. 1 písm d), §12 ods. 3 zákona číslo 305/2005 Z. z. osociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisovDKD DRaK - vypredané

  / 11. 11. 2012

Detské kočovné divadlo DRaK má hrací plán na mesiac november - január vypredaný. Predstavenie je možné objednať si už len na mesiac február...
Ďakujeme za prejavenú dôveru čo nás veľmi teší.


Ponuka predstavení 2012/2013

  / 10. 09. 2012

Predstavenia pre žiakov ZŠ a ŠŠ, ktoré ponúkame v sezóne 2012/2013
Maľované na skle - hudobný recitál
Popletená princezná - rozprávka pre žiakov ZŠ plná piesní, prekvapení, kúziel....
Jánošík - bláznivé spracovanie príchodu Jánošíka na tento náš nebláznivý svet - predstavenie vhodné pre 2 stupeň ZŠ a SŠ
Fontána pre Zuzanu - muzikálové predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ

Detské kočovné divadlo DRaK naďalej príma Kultúrne poukazy.

Predstavenie Neberte nám princeznú je dočasne stiahnuté z repertoáru DKD DRaK


Stretnutie náhradných rodičov

  / 27. 06. 2012

28. 6. 2012 o 16.00 hod.
Relaxačné popoludnie pre náhradných rodičov a deti zverené do NOS - práca s netradičným materiálnom, striedanie priestoru, skupinová a individuálna práca...
Cieľom stretnutia bude vzájomný vzťah medzi dieťaťom a rodičom. naučiť sa rešpektovať v rozhovore.
Personálne zabezpečenie:
Mgr. Ina Šofránoková - špeciálny pedagóg
Špec. Tomas Berets - psychológ


Arteterapia

  / 30. 05. 2012

Stretnutie náhradných rodičov "Arteterapia" "Sociálne a psychologické poradenstvo"
30. 5. 2012 o 15.00 hod. DKD DRaK - zariadenie SPODaSK Hlavná 18
Arteterapia: Mgr. Iveta Ringerová - špeciálny pedagóg
Sociálne poradenstvo: Mgr. Mária Hlaviznová - sociálny pracovník
Psychologické poradenstvo: Spec. Tomash Berest - psychológ


«01 02 03 04 05 06 07 08 »

Ďakujeme

Ďakujeme

Výber z fotogalérii

tn_14_f1320018.jpgtn_10_11.jpgtn_58_18.jpgtn_33_sklo16.jpgtn_9_7.jpgtn_30_tabor8.jpg